Tietosuojaseloste

Laadittu 20.5.2018. Viimeisin muutos 16.1.2018.

Tämä on Fanatic Audio Oy henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR)
mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

Fanatic Audio Oy
Y-tunnus 1517676-2
Nuaskatu 5
87400 KAJAANI
email: connection@fanaticaudio.com

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Ilja Itkonen
Fanatic Audio Oy
Y-tunnus 1517676-2
Nuaskatu 5
87400 KAJAANI
email: connection@fanaticaudio.com

Rekisterin nimi

Fanatic Audio Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteri

Rekisterin oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Fanatic Audio Oy:n asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitämiseen, tilausten toimituksiin, analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin, yhteydenottoihin, markkinointitarkoituksiin ja muihin Fanatic Audio Oy:n verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat asiakkaan antamat: etunimi, sukunimi, yrityksen nimi, y-tunnus, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite ja tilausten tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas syöttää itse tiedot järjestelmään tai ilmoittaa ne sähköpostitse tai soittamalla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto
EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään ulkoisilla palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella, jonka tietoihin pääsee käsiksi vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Huomioithan, että sinulla on “oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

Lisäys kansankielellä ( 16.1.2019 )

Pidämme tilausten tietoja tallessa järjestelmässämme jotta voimme auttaa Sinua myöhemmin. Eli voimme toimittaa sinulle esimerkiksi uudestaan tilauksestasi kuitin jos tarvitset sitä tuotteiden myyntiä tai takuuhuoltoa jne asioita varten. Jos haluat että unohdamme Sinut, emme voi näitä asioita enää tehdä. Asiakastilin luominen verkkokaupassamme tai tuotteen ostaminen meiltä ei aiheuta mihinkään mainospostituslistalle liittymistä tai muuta vastaavaa ellet sitä erikseen itse halua.